Virtuescope

Olika kvaliteter och egenskaper färgar vårt inre och även vår yttre värld. Genom att se detta, känner vi igen det och har då lättare att ta till oss den informationsrika rikedomen. Vi har allt vad vi önskar inom oss och då det ibland är svårt att urskilja det vi verkligen behöver se, har detta roliga Virtuscope skapats av meditationsskolan Brahma Kumaris. Här visas endast exempel på detta. För att pröva att rulla hjulet – gå till Brahmakumaris

Wisdom

You balance masterly depth and childlike lightness and learn something new in every situation

Discipline

You obey the natural laws of the universe and receive in return protection, abundance and peace of mind

Courage

You have won your greatest battle by agreeing to change

Simplicity

You see the essentials in the charms of life and light your load by letting go of complications.