Beröring

Detta uttryck kan betyda olika saker beroende på ur vilken aspekt vi tittar och det, som är signifikant överensstämmande hos alla, som talar om beröring, är att det är livsnödvändigt. Många talar om och känner till den fysiska beröringen och dess positiva egenskaper.
Här vill jag nämna tre specifika beröringsaspekter i energiform:

 

 

1. Den kognitiva mind aspekten, där åtanke läggs på information och källan till den.
Den renaste, glesa mest luftiga energi av perception i pågående process, som uttrycker meningsfulla intentioner.

 

2. Den emotionella energi aspekten, en tätare energi, som beskriver emotioner och hormoner kopplade till centrala nervsystemet, som svar på perception via t.ex. hörseln, synen, verbala uttryck utifrån liksom inifrån i form av minnen från vårt medvetna och undermedvetna, olika känslobegrepp, sociala koder samt fysisk beröring.

 

 3. Den tätaste energi av de tre.