Dagens guldkorn
  • Visdom är att använda dig av det du vet och att erkänna när du inte vet Vill du få dessa inspirationer till din mail, besök
    Brahmakumaris