Kognitiv coaching terapi

I den kognitiva terapin handlar det om ett samarbetsprojekt mellan terapeut och patient. Vi bygger trygghet och tillit kring en jämbördig dialog, en s.k. Sokratisk dialog. Denna term har sitt ursprung från den grekiske filosofen Sokrates och hans sätt att kommunicera med ungdomarna i Aten, med syftet att stimulera dem till ett självständigt tänkande. Vi ser och tolkar verkligheten på olika sätt och vi skapar både vår inre och yttre värld. Vi upplever oss själva, andra och omvärlden utifrån vår individuella tolkning och vårt förhållningssätt. Genom att förändra vårt förhållningssätt, kan vi påverka den ursprungliga tolkningen och således transformeras dysfunktioner. Såsom ordspråket lyder, ”det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det”. I terapin lär vi oss att skapa en ny inre & yttre verklighet genom ödmjukt kärleksfullt handlande.

Vi belyser hur tankar, känslor och olika uppfattningar hänger samman och fokus läggs på här- och nu situationer. Tillsammans upptäcker vi nya synsätt och utforskar just din unika verklighet. Vi jobbar strukturerat utifrån en Agenda, kommer överens om ett aktuellt tema att tala om under sessionen. Vi går igenom hemuppgifter och eventuella svårigheter med att utföra dem. Arbetar sedan med temat och formulerar nya hemuppgifter. Feedback på sessionen är viktig och tas alltid upp från klientens håll respektive terapeutens.
De områden som behandlas är ångest- och stressrelaterade besvär. Missbruk, depressioner, ätstörningar, PTSD, svåra situationer i livet t.ex. skilsmässa, trauma, sorg och separation samt situationer där du fått ett svårt besked.

Hjärtligt välkommen!

BOKA TID