Meridian Poem

Meridianerna har namn efter våra kroppsorgan. Energin genomströmmar meridianerna i en viss riktning. De existerar i parform, varav den ena representerar Yin och den andra Yang.

Dessa meridianpar är:

Lung – Large Intestine
Stomach – Spleen
HeartSmall Intestine
Urinal Bladder – Kidney
Pericardium – Trippel Warmer
Gall Bladder – Liver
Governing Vessel – Conception Vessel,
(som båda är extra meridianer)

Föjande meridiandikt, visar även meridianernas associerande färgegenskaper i de tillhörande fem elementen.

MERIDIAN POEM

LUCKELY UPLIFTED IN LIFE
STRENGTH IN SPIRIT
TO HURTLE USING SYNCHRONIZATION
UNBOUNDED AMOUNT OF KINDNESS
PRACTICALLY A TWOSOME
GLOBAL LIVELONG LOVE
GIVING CHIVALRY TO MANKIND