Perception

Vi alla ser saker och ting på olika sätt utifrån tidigare erfarenheter, tidigare kunskaper och våra olika uppfattningar.
Vi kan även kalla detta våra referensramar.
Genom olika stimuli upplever vi vår egen tolkning av en specifik situation, en tanke, en känsla, ett sammanhang, en uttryckt mening, en ton. Integrerat med vårt hjärta går allt in i vår databas i det kognitiva centrat och kopplas till olika delar av vårt centrala nervsystem beroende på vilket stimuli, som presenteras. Den renaste mest glesa perceptionen är ren information, som direkt uppfattas av ett område, beläget centralt i hjärnan vid vår Tallkottkörtel i området kring den “tredje ventrikeln” och som kallas “YYT” kinesiska “Yi Yuan Ti”, själen, vårt eget sanna jag.