Reflexologi/Zonterapi

Reflexologi / Zonterapi härleds till principen att det finns zoner/reflexpunkter, som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Metoden bygger på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen. Zonterapeuten använder fötterna som en ”fjärrkontroll” för att kommunicera med hjärnan. Varje cell i kroppen finns representerad i en reflexpunkt på foten. Behandlingen når således alla signalpunkter och ger optimal kommunikation mellan blod, lymfa, nervbanor samt meridianer och når kommunikationsnätet mellan alla celler & hjärnan. Därmed kan både inre & yttre besvär behandlas. En obalans, överbelastning i en kroppsdel, visar sig i reflexzonen som smärta. Terapeuten behandlar de områden som smärtar, stimulerar dem med hjälp av händer eller zonstavar. Detta ökar cirkulationen och människans fantastiska självläkningsförmåga aktiveras. Nervretningar från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar och gifter och slaggprodukter rensas ut.

Zonterapeutens förhållningssätt har en avgörande betydelse för en integrativ dialog. Det ger utrymme för klientens eget reflekterande och genom att arbeta integrativt, koordineras delarna till en helhet. Behandlingen balanserar hela kroppen och är lika verksam i förebyggande som i rehabiliterande syfte.

Reflexologi som behandlingsform började redan i det forna Egypten 2300 f.Kr.
Även hos indianerna och i det forna Kina, hittades denna terapiform, som senare utvecklades i många länder. Formen den tagit idag, kom från början av 1900-talet via Dr. Fitzgerald öron, -näsa, -halsläkare från USA, som använde tryck på zonerna, som bedövningsmedel vid små operationer.
Zonterapi passar dig som besväras av eksem, psoriasis, allergier, migrän, astma, gall-, njure-, lever- och urinvägsbesvär, låg/hög ämnesomsättning samt barnlöshet.

Hjärtligt välkommen!

BOKA TID